หมวกเซฟตี้

หมวกเซฟตี้

หมวกเซฟตี้ หรือ หมวกนิรภัย เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) ที่สำคัญมากสำหรับการปกป้องศีรษะจากอันตรายต่างๆ ในสถานที่ทำงาน โดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่ศีรษะ เช่น

  • งานก่อสร้าง: มีโอกาสถูกวัตถุตกใส่ศีรษะ
  • งานอุตสาหกรรม: มีโอกาสถูกเครื่องจักรหรืออุปกรณ์กระแทกศีรษะ
  • งานไฟฟ้า: มีโอกาสถูกไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อต
  • งานบนที่สูง: มีโอกาสพลัดตกจากที่สูง

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์