อุปกรณ์จราจร

อุปกรณ์จราจร
อุปกรณ์ควบคุมการจราจรเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการไหลของการจราจรบนถนน สามารถใช้เพื่อปรับความเร็วของการจราจร กำหนดเส้นทางการจราจร และแจ้งให้ผู้ขับขี่ทราบถึงอันตรายข้างหน้า

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์