แว่นตาเซฟตี้

แว่นตาเซฟตี้

แว่นตาเซฟตี้ หรือ แว่นตานิรภัย เป็นอุปกรณ์ป้องกันดวงตาที่สำคัญมากสำหรับการป้องกันดวงตาจากอันตรายต่างๆ ในสถานที่ทำงาน โดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่ดวงตา เช่น

  • งานก่อสร้าง: มีโอกาสถูกเศษวัสดุ ฝุ่น หรือวัตถุขนาดเล็กกระเด็นใส่ตา
  • งานอุตสาหกรรม: มีโอกาสถูกสารเคมี ประกายไฟ หรือแสงจ้า
  • งานเชื่อม: มีโอกาสถูกแสงจากการเชื่อม
  • งานบนที่สูง: มีโอกาสถูกสิ่งของตกใส่ตา

แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์